Ako postupovať pri objednávaní a teste vlasov

Informácie, ako postupovať pri objednaní vlasového testu na prítomnosť drog.

1. krok

Vyberte si typ testu, ktorý vám vyhovuje.

Realizáciou každého testu získate výsledky: potvrdenie alebo vylúčenie prítomnosti drogy vo vzorke, v prípade potvrdenia prítomnosti - určenie typu drogy a jej koncentrácie, na základe ktorej je možné určiť frekvenciu užívania drogy počas detekčného rámca (obdobia, kedy testovaná časť vlasov rástla). Testy BASIC a EU PANEL sú anonymné informatívne testy (testovaná osoba zostáva v anonymite). V prípade potreby použiť výsledok testu pre právne účely je nevyhnutné kontaktovať nás prostredníctvom mailu alebo telefonicky a dohodneme si s vami stretnutie (v takomto prípade bude musieť odber vzorky vykonať certifikovaný pracovník presne stanoveným postupom).

V rámci testu BASIC (v minulosti označovanom ako STANDARD alebo EXPRES) je sledovaná prítomnosť 5 základných typov drog (kokaínu, heroínu, kodeínu, morfínu, pervitínu, extázy, fencyklidínu a marihuany). V prípade výberu EU PANEL test získate naviac v porovnaní s testom EXPRES informáciu aj o prítomnosti/neprítomnosti opiátov: hydrokodón (Vicodin, Lorcet, Lortab), hydromorfón (Dilaudid), oxykodón (Percocet), oxymorfón (Opana) a Benzodiazepínov: alprazolam (Xanax, Neurol, Frontin), clonazepam (Klonopin, Rivotril), diazepam (Diazepam, Valium, Apaurin), lorazepam (Ativan), nordiazepam, oxazepam, tamazepam.

2. krok

Vyplňte online objednávku na našej webovej stránke. Prípadne nás kontaktujte telefonicky. Na udanú mailovú adresu vám zašleme údaje o bankovom spojení. Po zaevidovaní úhrady platby vám obratom zašleme doporučenú zásielku s návodom na odobratie vzorky, formulárom a obalom na zabalenie vzorky.

3. krok

Odoberte (odstrihnite) prameň vlasov, zabaľte do priloženého obalu, vyplňte formulár podľa priložených inštrukcií a zašlite nám vzorku na sídlo firmy. My vzorku vlasov prevážime, v prípade, že by jej množstvo nepostačovalo na analýzu, vyzveme vás na jej doplnenie.

4. krok

Po vykonaní analýzy dostanete správu s výsledkom testu.