Testovanie drog z vlasov

Testovanie drog z vlasov je v súčasnosti najkvalitnejší, najefektívnejší a najpresnejší test na prítomnosť drogy v organizme.

Základné informácie o testovaní drog z vlasov

Testovanie vlasov je proces, pri ktorom sú vzorky vlasov analyzované na prítomnosť ilegálnych drog. Pri príjme drogy do organizmu dochádza k jej šíreniu krvným riečiskom a k vzniku špecifických metabolických produktov. Pri analýze vzoriek vlasov je izolovaná nielen samotná droga, ale aj jej metabolity. Každá vzorka prechádza zrýchleným skríningovým enzymatickým vyšetrením, pri náznaku pozitivity je výsledok potvrdený vysokoúčinnými laboratórnymi technológiami: plynovou chromatografiou a hmotnostnou spektrometriou.

Prečo využiť testovanie vlasov?

V porovnaní s ostatnými formami detekcie drog (v moči, krvi, slinách), poskytnú vzorky vlasov informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. Napríklad, analýzou moču sa stanoví užitie drogy v predchádzajúcich 2-3 dňoch. Po tomto období bude užívateľ bez stôp drog v moči, testovanie preukáže negatívny výsledok. Väčšinou sú si potencionálni užívatelia vedomí blížiaceho sa testovania a preto užívanie drog pred samotným testom obmedzia. Okrem toho je výsledok testovania moču možné sfalšovať pridaním chemických látok do vzorky, prípadne zámerne nahradiť (zameniť) vzorku moču. Pri analýze vzoriek vlasov je jediným limitujúcim faktorom dĺžka vlasu. Bežným štandardom je analýza vlasov o dĺžke 3,9 cm, v takomto prípade test stanoví užitie drogy za obdobie predchádzajúcich 3 mesiacov. Jediným testom sa stanoví prítomnosť na Slovensku najbežnejšie užívaných drog: marihuana, kokaín, pervitín, extáza, heroín... Nestanoví sa iba prítomnosť danej drogy, ale aj jej koncentrácia, ktorá naznačí, či ide o užívanie zriedkavé, príležitostné alebo bežné.