Porovnanie drogových testov

Na trhu je v súčasnosti množstvo dostupných testov na určenie prítomnosti drogy. V tejto sekcii sa dočítate o výhodách aj nevýhodách základných troch typov testov, ktoré je možné zabezpečiť aj v domácich podmienkach a nevyžadujú žiadnu skúsenosť. Informácie vám môžu napomôcť vybrať test, ktorý je pre vás najvhodnejší.

1. Testovanie drog z moču

Testovanie drog z moču je najbežnejší spôsob testovania v domácich podmienkach. Dokáže stanoviť prítomnosť drogy do 3 dní od jej užitia. Ak neviete, kedy presne došlo k užitiu drogy, ale ste presvedčený, že sa tak stalo v predchádzajúcich dňoch, tento test je pre vás vhodný.

Existujú testy, ktoré určia prítomnosť viacerých drog naraz, ale aj také, ktoré sa zameriavajú len na určitú látku. Ich použitie je jednoduché, pre istotu je ale potrebné ich opakovať.

Nevýhody

Najväčším nedostatkom testovania moču je jednoduchá možnosť výsledok sfalšovať. Boli vytvorené mnohé postupy, ako cez tieto testy prejsť. Či už v zmysle nahradenia vlastného moču močom inej osoby, ktorá drogy neužíva, prípadne pridania do testovaného moču chemikálií, ktoré spôsobia falošne negatívny výsledok testu. Ak človek vie, že bude testovaný, zväčša sa na test pripraví.

2. Testovanie drog zo slín

Test drog zo slín sa veľmi jednoducho vykonáva, jeho spoľahlivosť je však obmedzená. Je neinvazívny a vďaka nemu získate rýchly výsledok, ale ak testovaná osoba fajčí, prípadne často žuje žuvačky, test môže byť pre možnosť zmenených výsledkov nepoužiteľný.

Využitie

Test drog zo slín je vhodné použiť v deň, kedy máte podozrenie na užitie drogy, keďže takto je možné stanoviť drogy len do niekoľkých hodín od užitia. Napríklad vaše dieťa príde domov neskoro v noci zo zábavy s kamarátmi. Všetko, čo musíte urobiť, je vložiť zberač v tvare lyžičky dieťaťu do úst a vzápätí ho premiestniť do testovacieho zariadenia. Výsledky testu dostanete do niekoľkých minút.

3. Testovanie drog z vlasov

V súčasnosti je testovanie drog z vlasov najpresnejší test na trhu. Nie je možné ho sfalšovať, keďže sa testuje vnútorná časť vlasu. Šampóny, odfarbovače ani strava nemajú na výsledok žiaden vplyv. Samozrejme, aj v tomto prípade už boli zaznamenané pokusy o vytvorenie šampónov a iných chemikálií, ktoré by mali zabezpečiť negatívny výsledok, ale do dnešného dňa sa to žiadnemu nepodarilo. Ďalšou výhodou tohto testu je jeho detekčný rámec, teda obdobie, v ktorom dokáže užívanie drogy stanoviť. Test zaznamená užitie drogy v predchádzajúcich 90 dňoch, v prípade použitia chlpov až v období jedného roka. Test vlasov síce stojí viac, ako v prípade predchádzajúcich dvoch testov a navyše vyžaduje zaslanie prameňa vlasov do laboratória, ale jeho výsledky vám dodajú veľmi dôležité informácie, napr. hladinu drogy v organizme testovanej osoby, typ drogy a aj informáciu, ako často bola droga užívaná, teda či zriedkavo, príležitostne alebo často. Na rozdiel od testovania slín a moču je možné test vlasov vykonať diskrétne, pretože prameň vlasov je jediné, čo potrebujete.

Test vlasov môže stanoviť rôzne typy drog. Metóda vyžaduje približne 3,9 cm dĺžku vlasov, vtedy je detekčný rámec 3 mesiace (1,3cm=1 mesiac). Nezabudnite však, že test vlasov nezaznamená užitie drogy počas posledných 7 dní, pretože vlasy potrebujú čas narásť.