Drogy stanovené analýzou vlasov

Testovaním vzorky vlasov sa stanoví prítomnosť nasledujúcich typov drog.