Typy vlasových testov

Každý z testu drog z vlasov určí, akú drogu testovaná osoba užívala počas predchádzajúcich mesiacov (počet mesiacov závisí od dĺžky testovaných vlasov) a zároveň aj frekvenciu užívania.

K dispozícií ponúkame nasledovné testy vlasov na prítomnosť drog:

A. BASIC: 150,- €

Informatívny test (v minulosti označovaný ako STANDARD alebo EXPRES), pri ktorom vy odoberáte vzorku vlasov a tú nám následne zasielate. V takomto prípade zostáva vyšetrovaný v anonymite. Výsledky analýzy dostanete do 15 pracovných dní od prijatia vzorky do sídla firmy.

Výsledok testu vás bude informovať:

  • O potvrdení alebo vylúčení prítomnosti drogy vo vzorke,
  • V prípade potvrdenia prítomnosti drogy bude určený jej typ (vzorka bude testovaná na prítomnosť kokaínu, heroínu, kodeínu, morfínu, pervitínu, extázy, fencyklidínu a marihuany),
  • V prípade potvrdenia prítomnosti drogy bude určená jej koncentrácia, na základe ktorej je možné určiť približnú frekvenciu užívania drogy testovanou osobou počas predchádzajúcich 3 mesiacov (pri dĺžke testovaného vlasu 3,9cm). Približné určenie frekvencie užívania (tzn. koľkokrát do týždňa užívala testovaná osoba detekovanú drogu počas predchádzajúcich 3 mesiacov) na základe stanovenej koncentrácie vo vlase je možné u všetkých testovaných drog okrem marihuany.

» Objednať test  


B. EU PANEL: 180,- €

Informatívny test rozšírený, pri ktorom vy odoberáte vzorku vlasov a tú nám následne zasielate. V takomto prípade zostáva vyšetrovaný v anonymite. Výsledky analýzy dostanete do 15 pracovných dní od prijatia vzorky do sídla firmy.

Výsledok testu vás bude informovať:

  • O potvrdení alebo vylúčení prítomnosti drogy vo vzorke,
  • V prípade potvrdenia prítomnosti drogy bude určený jej typ (vzorka bude testovaná na prítomnosť kokaínu, heroínu, kodeínu, morfínu, pervitínu, extázy, marihuany, rozšírených opiátov: hydrokodón (Vicodin, Lorcet, Lortab), hydromorfón (Dilaudid), oxykodón (Percocet), oxymorfón (Opana) a benzodiazepínov: alprazolam (Xanax, Neurol, Frontin), clonazepam (Klonopin, Rivotril), diazepam (Diazepam, Valium, Apaurin), lorazepam (Ativan), nordiazepam, oxazepam, tamazepam.
  • V prípade potvrdenia prítomnosti drogy bude určená jej koncentrácia, na základe ktorej je možné určiť približnú frekvenciu užívania drogy testovanou osobou počas predchádzajúcich 3 mesiacov (pri dĺžke testovaného vlasu 3,9cm). Približné určenie frekvencie užívania (tzn. koľkokrát do týždňa užívala testovaná osoba detekovanú drogu počas predchádzajúcich 3 mesiacov) na základe stanovenej koncentrácie vo vlase je možné u všetkých testovaných drog okrem marihuany, rozšírených opiátov benzodiazepínov.

» Objednať test  


C. TEST PRE PRÁVNE ÚČELY: cena po dohovore

V prípade testu vlasov, kde je potrebné výsledok testu použiť pre právne účely, je nevyhnutné kontaktovať nás prostredníctvom mailu alebo telefonicky a dohodnúť si s nami stretnutie. V takomto prípade bude musieť odber vzorky vykonať certifikovaný pracovník presne stanoveným postupom.

» Objednať test  


Ceny sú uvedené s DPH.