Fakturačné údaje

Fakturačné údaje spoločnosti Drug Testing s.r.o.

Drug Testing s.r.o.

Žltá 3937/1A
851 07  Bratislava
Slovenská Republika


IČO:
45 899 622

Bankové spojenie

Názov banky:
Slovenská sporiteľňa a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Číslo účtu:
SK48 0900 0000 0051 4811 5253