Sprievodca pre rodičov: Ako ochrániť deti pred drogovou závislosťou

Vo všetkých troch najčastejších príčinách smrti tínedžerov (nehody, vraždy a samovraždy) zohrávajú vo vysokom percente úlohu drogy a alkohol.

Viaceré štúdie zistili, že priemerný vek prvého užitia drogy je 13 rokov, pričom viac, ako jedna tretina mladistvých drogy vyskúša. Nezáleží na tom, kde žijete, aké máte ekonomické pozadie, k akej etnickej skupine alebo náboženstvu sa hlásite, drogy môžu postihnúť každého.

Existuje viacero spôsobov, ako drogovej závislosti predchádzať, dôležité je však konať včas. Čím skôr zavediete určité opatrenia vo svojej domácnosti, tým máte väčšiu šancu zabrániť vzniku drogovej závislosti a jej devastačnému vplyvu na celú rodinu.

Štúdie preukázali, že u ľudí, ktorí sa vyhli užívaniu drogy v skorom pubertálnom veku, je veľmi málo pravdepodobné, že by im prepadli neskôr. Testovanie detí má svoje opodstatnenie, keďže môže napomôcť zabrániť im v užívaní drog a alkoholu.

Príznaky drogovej závislosti u detí

Jedným z prvých spôsobov, ako predchádzať vzniku drogovej závislosti u detí je zamerať sa na ne. Uvedomiť si, ako sa správajú bežne. Neprejavila sa u nich náhla zmena správania? Prestala byť pre ne hygiena dôležitá? Prestali sa stretávať s kamarátmi a ukončili obľúbené aktivity? Zhoršili sa ich študijné výsledky? To všetko môžu byť dôsledky drogovej závislosti. Existuje množstvo príznakov, ktoré naznačujú, že sa vaše dieťa stalo závislé na drogách.

Jednotlivé príznaky, prípadne ich akákoľvek kombinácia môžu indikovať problém. S týmito informáciami ste teraz pripravený vytvoriť plán na zastavenie užívania drog alebo na prevenciu pred začatím užívania.

Prevencia drogovej závislosti tínedžerov

Rozhovor

Dôležitý je rozhovor so svojím dieťaťom na tému, čoho sa obáva, z akej strany a aké tlaky na svoju osobu pociťuje. Neobávajte sa položiť aj ťažké otázky. Ide o to, aby ste čo najlepšie pripravili svojho syna alebo dcéru na život, na svet, v ktorom sa skôr či neskôr s drogami určite stretne. Žiaden vzťah neexistuje bez komunikácie. Tínedžeri majú cenné názory a ak ich rodičia pozorne počúvajú, dopracujú sa postupne k vzájomnej úcte a dôvere. Dôležité je zapamätať si, že ak idete začínať rozhovor na zložitú tému drog, musíte si na to vyhradiť dostatočne veľa času. Ako vaše deti rastú, budú vyžadovať stále viac informácií. Takže začnite s rozhovormi v ich mladšom veku, stavajte na vzájomnej konverzácii a potom v rozhovoroch pokračujte. Už v ich mladšom veku hovorte o drogách, čo si o nich myslíte a počúvajte ich názory. Ak už odmalička zavediete takéto otvorené rozhovory, bude pravdepodobnejšie, že vás vyhľadajú aj v čase krízy, alebo v dobe, keď budú s drogami konfrontovaní po prvý krát. Ak uvidia, že máte dostatok poznatkov o drogách, uvedomia si, ako veľmi vám na tejto problematike záleží. Zdôraznite im zdravotné aspekty užívania drog a ich negatívny dopad na kvalitu života. Ale najdôležitejšie zo všetkého je, aby ste im dali najavo, že rozumiete tlakom, ktorým sú ako mladí ľudia v dnešnom svete vystavení.

Jasný postoj

Dajte mu jednoznačne najavo svoj postoj k drogám. Musí pochopiť, že užívanie drog neschvaľujete.

Byť k dispozicií

Môžete mať úprimné rozhovory so svojím dieťaťom, ale ak nie ste v jeho blízkosti keď vás skutočne potrebuje, rozhovory nebudú mať dostatočný účinok. Dajte svojmu dieťaťu pocítiť, že ste tu pre neho a aj vždy budete. Nech si uvedomí, že za vami môže prísť vždy, keď to bude potrebovať. Ubezpečte ho, že ak aj porušilo pravidlá, stále ho milujete a pomôžete mu prekonať problémy.

Na trhu je v súčasnosti množstvo dostupných testov na určenie prítomnosti drogy. Vhodný test pre vás a vašu rodinu si môžete vybrať aj na základe uvedených informácií v sekcii porovnania drogových testov.