Príznaky drogovej závislosti

Existuje viacero príznakov, ktoré naznačujú, že osoba vo vašej blízkosti sa stala drogovo závislou.

Fyzické:

 • Stopy po ihle, červené oči,
 • Nevysvetliteľné modriny,
 • Problémy s vyjadrovaním alebo nezrozumiteľné vyslovovanie,
 • Veľké zmeny v hmotnosti a vzhľade,
 • Nezáujem o hygienu,
 • Problémy so spánkom (nespavosť alebo naopak prespávanie počas celého dňa),
 • Únava,
 • Pretrvávajúci kašeľ.

Sociálne:

 • Nezáujem o veci a aktivity v minulosti obľúbené,
 • Náhle bočenie od známych a kamarátov,
 • Náhle pripojenie sa k novej sociálnej skupine,
 • Vynechávanie školskej dochádzky, zanedbávanie pracovných povinností,
 • Tajnostkárske správanie,
 • Časté neskoré príchody,
 • Kradnutie,
 • Rozčúlenie a hnev pri narážke na zmeny správania,
 • Vyhýbanie sa očnému kontaktu.

Emocionálne:

 • Psychické zrútenia,
 • Agresivita, ostrá argumentácia,
 • Depresia, bočenie od sociálnych aktivít,
 • Podráždenosť, nedotklivosť,
 • Strata zdravého úsudku.

Behaviorálne:

 • Zvláštny zápach dychu alebo oblečenia,
 • Miznutie peňazí,
 • Upozornenie od trénera, učiteľa, kolegov na nezvyčajné zmeny správania,
 • Strata zodpovednosti voči povinnostiam v škole, práci,
 • Nájdenie ihiel, zrolovaných papierikov alebo prášku.