Pre zamestnávateľov: Fakty o drogách a pracovnom mieste

Veľká väčšina drogovo závislých ľudí je zamestnaných – 75 % dospelých ľudí, ktorí užili drogu minimálne raz za predchádzajúci mesiac, sú zamestnaní.

Zamestnávanie toxikomanov dramaticky zvyšuje náklady zamestnávateľa:

  • Zamestnaní užívatelia drog stoja svojich zamestnávateľov dvojnásobne viac z dôvodu práceneschopnosti a vyplácania kompenzácií,
  • Väčšina drogovo závislých pracovníkov samovoľne opustila v minulom roku minimálne raz svoje pracovisko a v predchádzajúcom mesiaci sa 1-2 dni do práce nedostavili vôbec,
  • Spoločnosti, ktoré sa nezapájajú do testovania na prítomnosť drog u svojich zamestnancov majú kompenzačné náklady vyššie o 19% v porovnaní s tými, ktoré sa testovania zúčastňujú (University of Houston),
  • Zamestnanci, ktorých výsledky vyšli pozitívne na prítomnosť drog vymeškali v práci o 66% hodín viac ako ich kolegovia s negatívnymi výsledkami (US Postal Service),
  • 38-50% všetkých pracovných kompenzácií a vážnych úrazov sú pripísané alkoholovej alebo drogovej závislosti na pracovisku.

Testovanie vlasov je najvýhodnejšia metóda na odhalenie drogovo závislých ľudí:

  • Testovanie vlasov poskytuje informáciu o užívaní drog za najdlhšie obdobie (pri štandardnom teste je to 90 dní),
  • Výsledky nemôžu byť sfalšované alebo vzorky nahradené inými vzorkami,
  • Odber vlasov je jednoduchý a bezpečný, bez rizika spojeného s narábaním s biologickým materiálom,
  • Potvrdilo sa, že testovaním zamestnancov sa signifikantne významne znížili náklady zamestnávateľov.