Extáza

Extáza [ekina, éčko, XTC, koleso, bobuľa] je nelegálna psychotropná látka syntetického pôvodu, ktorá patrí do skupiny amfetamínov. Je najrozšírenejšou spomedzi tzv. diskotékových, tanečných drog. V čistej forme je to biela, kryštalická a výrazne horká substancia. Väčšinou býva dostupná vo forme tabletiek rôznych farieb s vyrazenými znakmi alebo nápismi, ale môže sa tiež vyskytnúť vo forme kapsúl alebo bieleho kryštalického prášku. Zloženie tabletiek extázy nebýva štandardné. Okrem žiaducej účinnej látky môžu tabletky obsahovať aj neznáme prímesi v rôznom pomere, napr. iné amfetamíny, efedrín, kofeín, ketamín, či ďalšie potenciálne nebezpečné látky.

Spôsoby užívania extázy

Najčastejší spôsob užívania extázy je cez ústa, teda prehltnutím tabletky. Ak je extáza v práškovej forme, prípadne ak sa tabletky rozdrvia na jemný prášok, môže sa šnupať nosom.

Účinky extázy

Bezprostredné účinky extázy nastupujú spravidla po 30 až 60 minútach a trvajú 3 až 6 hodín. Na fyzickej úrovni dochádza k zvýšeniu telesnej teploty a srdcovej činnosti, rozšíreniu zreníc, jemnému mravenčeniu v tele, neuvedomelému škrípaniu zubov, pocitu sucha v ústach, výraznejšiemu poteniu a nechuti k jedlu. Menej často sa môže objaviť bolesť hlavy, svalové kŕče, nevoľnosť, hnačka alebo zvracanie. Halucinácie sa dostavujú len výnimočne. Na psychickej úrovni môže medzi prvé príznaky patriť nekľud alebo mierna zmätenosť, tieto účinky však neskôr ustúpia a nálada sa prejasní. Užívateľ sa stáva zhovorčivejším, má pocit harmónie, pohody, lásky, spolupatričnosti a potrebu dotýkať sa druhého. Okolitý svet sa mu javí plnší, farebnejší a priam neskutočný, intenzívnejšie prežíva hudbu, dochádza u neho k zvýšenému intelektuálnemu výkonu a svoj život môže zrazu chápať v nových súvislostiach. Extáza je tiež veľmi silným afrodiziakom, ale u mužov môže zároveň spôsobovať poruchy erekcie.

Zdravotné riziká pri užívaní extázy

Bezprostredné riziká užitia extázy spočívajú v absencii varovných signálov (pocity smädu a únavy) a následnom vyčerpaní a prehriatí organizmu, predovšetkým pri nadmernej telesnej aktivite na tanečných akciách, ktoré sa často uskutočňujú v uzavretých a nedostatočne vetraných priestoroch. Tieto riziká ďalej stúpajú pri nedostatočnom príjme tekutín (najmä s obsahom minerálov) alebo naopak pri užití veľkého množstva tekutín naraz. Následkom prehriatia tela môže dôjsť k narušeniu vnútorného prostredia organizmu, rozvráteniu metabolizmu a prípadne k poškodeniu niektorých vnútorných orgánov. Zvýšené nebezpečenstvo predstavuje aj opakované užitie ďalšej dávky v krátkom čase alebo kombinácia extázy s inými látkami zo skupiny inhibítorov monoaminooxidáz (IMAO), ktorými sú niektoré antidepresíva, menej známe drogy (napr. PMA, 4-MTA a pod.), ale tiež aj niektoré ovocné šťavy (napr. ríbezľový džús). Ak sa extáza užije v nevhodných podmienkach, resp. neskúsenou osobou, môže výnimočne vyvolať pocit strachu, úzkosti alebo depresie. Osobitné riziko predstavujú neznáme látky, ktoré môže tabletka extázy obsahovať , a ktorých účinky nemusia zodpovedať vyššie uvedenému opisu.

Riziká dlhodobého užívania extázy spočívajú v rozvoji úzkostných a depresívnych stavov, v zhoršení krátkodobej pamäte a sústredenosti. Môže sa tiež dostaviť telesné vyčerpanie organizmu, poruchy spánku, narušenie žalúdočnej sliznice, či poškodenie funkcie obličiek a pečene. Špecifickým dôsledkom užívania extázy je prechodný nedostatok určitej látky v mozgu (seretonín), ktorý sa prejaví na 2. až 3. deň po jej užití, a ktorý vyvoláva pocity smútku, prázdnoty, nezáujmu a zlej nálady. Z dlhodobého hľadiska je určitým rizikom vytvorenie psychickej závislosti, prípadne návyk na určitý životný štýl spojený s užívaním tejto drogy.

Informačné zdroje:

  • http://rastamama.sk/o-drogach/extaza/
  • http://sk.wikipedia.org/wiki/Ext%C3%A1za_%28droga%29