Kodeín

Kodeín (tiež nazývaný metylmorfín) je ópiový alkaloid. Aj keď sa môže z ópia extrahovať, väčšinou sa vyrába umelo metyláciou morfínu.

Kodeín je najrozšírenejším opiátom na celom svete a bežne užívaným liekom pre jeho analgetické účinky. Chronické užívanie kodeínu vyvoláva záchvaty nočného desu, zvýšenú dráždivosť, zníženie zábran, citové rozladenie. Bežné nežiadúce účinky spojené s užívaním kodeínu sú svrbenie, zvracanie, ospalosť, sucho v ústach, zácpa... Pomerne závažným vedlajším účinkom, rovnako ako aj u iných opioidov, je respiračný útlm. Tento útlm je závislý na dávke a je mechanizmom možných fatálnych následkov predávkovania. Ďalším všeobecne známym vedlajším účinkom je nedostatočná sexuálna žiadostivosť a erektilná disfunkcia.

Informačné zdroje:

  • http://sk.wikipedia.org/wiki/Kode%C3%ADn
  • http://www.prevencia.deti.szm.com/mtz.htm
  • http://cs.wikipedia.org/wiki/Kodein