Kokaín

Kokaín sa radí medzi tvrdé, stimulačné a narkotické drogy. Na ulici sa predáva pod rôznymi menami. Crack house (krekové byty) ponúkajú coke, „C“, stardust, blow, white lady, snow, v slovenských obmenách: kolu, sneh, koks a iné.

Spôsoby užívania kokaínu

Hlavným a najčastejším spôsobom aplikácie drogy je vdychovanie v prášku cez nosové otvory. Kokaín je usporiadaný do úzkych koľajníc a pomocou tenkej trubičky, prípadne zrolovaného papiera je na viackrát vdýchnutý. Sliznica nosa obsahuje nervové zakončenia čuchového nervu, pomocou ktorého sa kokaín priamo a rýchlo dostáva do mozgu, o niečo pomalšie sa absorbuje v najmenších funkčných jednotkách pľúc do krvi. Zriedkavejšie je vdychovanie z chrbtovej plochy ruky, resp. z dlane. Niektoré varianty kokaínu možno vpraviť do tela aj injekčne. Kokaín sa vo forme hydrochloridu vstrekuje do žily, zriedkavejšie aj pod kožu alebo vnútrosvalovo. Kokaín a jeho varianty sa veľmi často v drogovo závislej komunite používa ako súčasť sexuálnych praktík, pri ktorých sa kokaín vtiera vo forme masti do vagíny alebo análneho otvoru.

Účinky kokaínu

Bezprostredné účinky kokaínu sa pri jeho šnupaní dostavia do 2 až 3 minút a v prípade injekčnej aplikácie takmer okamžite, pričom trvajú zhruba 30 až 60 minút a potom pomerne rýchlo ustupujú. Na fyzickej úrovni sa tieto účinky prejavujú zvýšením krvného tlaku, zrýchlením pulzu, rozšírením zreníc, potením, prípadne nevoľnosťou. Pri aplikácii šnupaním dochádza k podráždeniu nosovej sliznice a výtoku z nosa ako pri nádche, dostavuje sa znecitlivenie pier, ďasien, podnebia, či brnenie zubov. Pri prvom užití kokaínu väčšinou nasledujú nepríjemné prežitky, ktorými sú pocity srdcovej slabosti, triaška rúk, mrazenie v tele a pod. Až po opakovaných užitiach dochádza k účinkom, ktoré sa na psychickej úrovni prejavujú ako pocity eufórie, veselosti a družnosti, môžu sa objaviť príjemné halucinácie, je prítomná zvýšená predstavivosť, sebadôvera, či schopnosť lepšie sa koncentrovať a reagovať na vonkajšie podnety. Strácajú sa pocity únavy, bolesti a potreba spánku. U užívateľov sa väčšinou prejavuje túžba po pohybe alebo zvýšenom výkone, avšak pri niektorých typoch osôb prevládne skôr lenivá snivosť následne spojená so snami a halucináciami. Kokaín je taktiež veľmi silným afrodiziakom, predovšetkým u žien zvyšuje sexuálnu aktivitu, odbúrava sexuálne zábrany a u mužov môže oddialiť orgazmus, príp. úplne vylúčiť jeho dosiahnutie. Pri odznievaní účinkov kokaínu dochádza k depresii, podráždenosti a ospalosti, ale zároveň aj k nemožnosti zaspať, čo spravidla vedie k opakovanému užitiu ďalších dávok v priebehu večera. Medzi sprievodné javy užitia kokaínu najmä zvýšená frekvencia činnosti srdca, zrýchlenie dýchania, rozšírenie zreníc, zvýšenie krvného tlaku, zvýšenie motorickej aktivity, nekľud, niekedy pocit na zvracanie a zvracanie.

Medzi dlhodobé účinky užívania kokaínu patrí najmä celkový pokles hmotnosti, prederavenie nosovej prepážky, trvalý nepokoj, poruchy spánku, precitlivenosť na rôzne, najmä akustické podnety, opakované bolesti brucha, hnačky a vo vystupňovaných prípadoch až poruchy vedomia, stihomam, depresie.

Zdravotné riziká pri užívaní kokaínu

Riziká dlhodobého užívania kokaínu spočívajú v stavoch depresie, úzkosti alebo paniky, užívateľ býva podráždený, trpí pocitmi prenasledovania a často u neho dochádza k rozvoju toxickej psychózy (paranoidné predstavy a halucinácie), ktoré môžu nakoniec viesť k pretrvávajúcim psychózam a vážnym poruchám osobnosti. Po fyzickej stránke dlhodobý užívateľ kokaínu trpí nespavosťou, nechuťou k jedlu, vyčerpaním, dochádza k výraznému úbytku telesnej hmotnosti, a ak sa kokaín užíva šnupaním, dochádza k poškodeniu, resp. úplnému zničeniu nosovej sliznice a nosovej prepážky a spravidla aj k strate čuchu. Dlhodobé užívanie môže taktiež viesť k poškodeniu niektorých vnútorných orgánov, najmä srdca, pečene a pľúc. Kým občasné užívanie kokaínu zvyšovalo sexuálne potešenie, z dlhodobého hľadiska naopak dochádza k poruchám sexuálnych funkcií (poruchy erekcie, impotencia, suchosť slizníc, či nemožnosť dosiahnuť orgazmus). V súvislosti s tehotenstvom sa vyskytujú poruchy krvného zásobenia plodu s možnosťou predčasných pôrodov najmä v rozmedzí 24. až 28. týždňa gravidity. Prestup kokaínu do cirkulácie plodu môže znamenať rastové zaostávanie, ako aj vývojové poruchy plodu. Pri dlhodobom užívaní kokaínu sa vyskytujú morfologické zmeny srdcovej svaloviny, ktorá stráca funkčné rezervy, dochádza k poruchám vzdušnosti pľúc, čím sa zvyšuje tlak v pľúcnom riečisku, čo v konečnom dôsledku opätovne zaťažuje srdce. V rámci pľúcnych ochorení sa môže objaviť pľúcna TBC (tuberkulóza), ale aj iné nešpecifické zápalové ochorenia pľúcneho tkaniva. Užívanie kokaínu síce nevedie k fyzickej závislosti, postupne však dochádza k vzniku veľmi silnej psychickej závislosti, ktorú niektorí odborníci považujú za vôbec najsilnejšiu.

Stavy opakovaného akútneho ovplyvnenia kokaínom, striedané s krátkymi periódami abstinencie vedú k ťažkým psychickým a fyzickým zmenám, ktoré bez odbornej pomoci môžu končiť samovraždou, či zlyhaním základných životných funkcií.

Informačné zdroje:

  • http://sk.wikipedia.org/wiki/Crack_%28koka%C3%ADn%29
  • http://www.infodrogy.sk/ActiveWeb/d/kokaintype_historicky_prehlad/
  • http://rastamama.sk/o-drogach/kokain/