Marihuana

Marihuana je droga zložená z usušených a rozomletých listov, plodov alebo kvetov konopy (Cannabis sp.).

Spôsoby užívania marihuany

Sú rôzne spôsoby prípravy a užívania. Môže sa fajčiť samostatne, alebo v zmesi s tabakom. Cigareta s marihuanou sa nazýva aj joint. Iný spôsob fajčenia marihuany je aj pomocou improvizovanej alebo špeciálnej vodnej fajky zvanej bong alebo bongo. Používa sa aj malá fajočka. Dajú sa z nej upiecť koláčiky, uvariť mlieko, kakao, čokoláda alebo vyrobiť maslo. Niekedy sa namáča v alkohole pre zvýšenie účinnosti (alkohol, v ktorom sa rozpúšťa THC).

Účinky marihuany

Pri fajčení sa účinok prejaví po 1–10 minútach a trvá 1–4 hodiny. Ak sa marihuana pridáva ako prísada do jedál, účinok sa prejaví po 30–60 minútach, a trvá 2–6 hodín. Pri prvej konzumácii sa marihuana prejavuje veľmi individuálne. Niektorí konzumenti pociťujú ospalosť, sucho v ústach alebo eufóriu, ktorú zvyčajne zažívajú pravidelnejší konzumenti. Užitie drogy sa prejavuje výrazným prekrvením očných spojiviek, zvýšenou frekvenciou srdca a suchom v ústach, pričom dochádza aj k zhoršeniu motorickej koordinácie tela a predĺženiu reakčného času. Na psychickej úrovni sa dostavuje mierne euforický stav, v ktorom sa čas spomaľuje a zvyšuje sa citlivosť na zrakové, sluchové a hmatové pocity. Užívateľ sa môže cítiť rozradostený, niekedy upadá do neutíšiteľného smiechu, prípadne sa ponára do vlastných nálad, pocitov alebo fantázií. Myšlienky plynú rýchlo a krátkodobá pamäť je utlmená. Marihuana alebo hašiš podporujú chuť do jedla a pri odoznievaní ich účinkov nastáva ospalosť.

Zdravotné riziká pri užívaní marihuany

Bezprostredné riziká užitia marihuany môžu spočívať v stavoch úzkosti, ktoré sú niekedy spojené s paranoidnými myšlienkami príležitostne sa stupňujúcimi a prerastajúcimi až do paniky. Takýto stav sa môže najskôr vyskytnúť u neskúseného užívateľa, ktorý drogu berie sám, v nepríjemnej alebo cudzej situácii, či v obave z dôsledkov užitia nelegálnej látky. Veľmi ojedinele sa môže intoxikácia marihuanou prejaviť nevoľnosťami alebo zvracaním. Ak sa marihuana užije vo vysokých dávkach (najmä ústnym užitím), môže vyvolať toxické delírium, ktorého príznakmi sú zmätenosť, vzrušenie, dezorientácia, strata koordinácie a niekedy halucinácie. Toto delírium však trvá len tak dlho, pokiaľ trvá prítomnosť veľkého množstva drogy v mozgu a nie je spojené s vážnymi fyziologickými zmenami ani fyzicky nebezpečné.

Riziká dlhodobého užívania marihuany spočívajú v oslabení imunitného systému organizmu a v prípade jej užívania fajčením dochádza tiež k poškodzovaniu pľúcneho systému (zúženie dýchacích ciest, vznik zápalov a zmenšená dychová kapacita) so zvýšeným rizikom rakoviny dýchacích ciest. Marihuana výrazne ovplyvňuje dozrievanie spermií. Viaže sa na mužský pohlavný hormón testosterón a spôsobuje jeho degradáciu. Je takisto spojovaná s predčasnými pôrodmi, poškodením plodu počas tehotenstva a s menštruačnými problémami. Pri určitej predisponovanej skupine osôb môže byť intenzívnejšie užívanie marihuany spúšťačom alebo urýchľovačom niektorých vážnych psychických ochorení, u mužov môže viesť k zníženiu potencie. S dlhodobým užívaním tejto drogy sa tiež spája zníženie sociálnej úrovne užívateľa, poruchy pamäte a komunikácie, strata osobnej výkonnosti a záujmu o okolité dianie a spravidla dochádza aj ku vzniku psychickej závislosti.

Informačné zdroje:

  • http://sk.wikipedia.org/wiki/Marihuana
  • http://rastamama.sk/o-drogach/marihuana-hasis/