Morfín

Morfín alebo morfium je hlavný alkaloid ópia, distribuovaný je v prášku alebo v roztoku. Morfín tlmí vnímanie bolesti, tlmí dráždivosť dýchacieho centra. Vo vysokých dávkach pôsobí hypnoticky a dýchacie centrum ochrnie. V medicíne sa používa pri zraneniach a všeobecne proti bolesti. Morfín využíva špeciálne receptory, ktoré sa nachádzajú hlavne v medzimozgu, mieche a limbickom systéme. Chová sa ako falošný neurotransmiter, obsahuje receptory a funguje ako blokátor monoamínov. Neuróny vytvárajú ďalšie receptory, čím zvyšujú citlivosť. Preto tolerancia na túto látku stúpa a po náhlom prerušení jej prísunu dochádza k nadmernej reakcii neurónov. Odvykacie príznaky sú pravým opakom normálneho účinku morfínu.

Informačné zdroje:

  • http://sk.wikipedia.org/wiki/Morf%C3%ADn
  • http://referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/chemia/21439/?print=1