Pervitín

Pervitín, chemicky označovaný ako metamfetamín (slangovo péčko, piko, perník, pedro, speed a ďalšie) je syntetická stimulačná droga, ktorá sa vyrába z efedrínu, resp. v súčasnosti z pseudoefedrínu. V čistom stave sa jedná o mikrokryštalický biely prášok horkej chuti, ale na čiernom trhu býva kvôli prímesiam alebo nečistotám častokrát rôzne sfarbený (dožlta, dofialova, domodra, či inak). Taktiež sa môže vyskytnúť vo forme roztoku alebo tabliet.

Spôsoby užívania pervitínu

Najčastejší spôsob užívania pervitínu je šnupanie (rýchla resorpcia drogy nosnou sliznicou a rýchly nástup účinku) alebo injekčná aplikácia. Ak je v kryštalickej forme, môže sa tiež fajčiť. V prípade tabletiek sa užíva cez ústa.

Účinky pervitínu

Bezprostredné účinky pervitínu nastupujú pri injekčnej aplikácii takmer okamžite, pri šnupaní alebo fajčení za 5 až 10 minút a pri užití cez ústa najneskôr do hodiny. Stav intoxikácie pervitínom trvá zhruba od 4 do 8 hodín (u neskúseného užívateľa aj dlhšie), avšak úplné odznenie jeho účinkov (tzv. dojazd) môže trvať až do nasledujúceho dňa. Na fyzickej úrovni sa účinky pervitínu prejavujú zvýšením krvného tlaku a srdcovej činnosti, príp. aj zvýšením telesnej teploty, motorickým nekľudom, triaškou, potením, suchom v ústach a rozšírenými zrenicami. Na psychickej úrovni dochádza predovšetkým k celkovej stimulácii organizmu, ktorá sa prejavuje obrovským prívalom energie, zvýšením pozornosti, sústredenosti a celkovej výkonnosti organizmu, zároveň sa vytráca únava a chuť k jedlu. Dostavuje sa pocit eufórie, nárast sebavedomia, zhovorčivosť, strata zábran a celková psychická uvoľnenosť. Urýchľuje sa proces prijímania vonkajších informácií a tok myšlienok, ale často na úkor schopnosti tieto podnety zmysluplne spracovať, prípadne sa môže objaviť stereotypné správanie (opakovanie určitej činnosti stále dookola). Pri dojazde na pervitíne je štandardne prítomná úzkosť alebo depresia, ktorá býva sprevádzaná nemožnosťou zaspať aj napriek celkovému vyčerpaniu organizmu.

Zdravotné riziká pri užívaní pervitínu

Bezprostredné riziká užitia pervitínu zväčša súvisia s pocitmi úzkosti, strachu, paranoje alebo paniky, prípadne sa môžu objaviť halucinácie alebo poruchy myslenia. Osobitné riziko užitia pervitínu predstavuje možnosť predávkovania vzhľadom na neznámu kvalitu užitej dávky, ale aj neznáme prímesi, ktoré sú jej súčasťou, a to hlavne pri injekčnom užívaní. Podobne ako pri extáze, aj pri užití pervitínu hrozí riziko dehydratácie a vyčerpania organizmu v dôsledku nepociťovania varovných signálov. K ohrozeniu života môže dôjsť kombináciou pervitínu a iných látok zo skupiny inhibítorov monoaminooxidáz (IMAO), ktorými sú niektoré antidepresíva, menej známe drogy (napr. PMA, 4-MTA a pod.), ale aj niektoré ovocné šťavy (napr. ríbezľový džús).

Riziká dlhodobého užívania pervitínu predstavujú časté poruchy nálad, pamäte a schopnosti sústrediť sa, objavujú sa pocity úzkosti a depresie, poruchy spánku, tiky (trenie zubami, žmurkanie). Časom dochádza k postupnému rozvoju toxickej psychózy vo forme paranoidno-halucinačného syndrómu (tzv. stihomam). Užívateľ býva agresívny, zmätený, trpí halucináciami alebo pocitmi prenasledovania. Taktiež dochádza k výraznému úbytku na váhe a priebežnému chátraniu organizmu, k poškodeniu zubnej skloviny, k impotencii, k oslabeniu imunity. Dlhodobé užívanie tejto drogy vyvoláva organické zmeny v mozgu, ničí nosovú sliznicu (pri šnupaní) alebo vážne poškodzuje vnútorné orgány (pečeň, slezina, obličky, srdce), a to hlavne v prípadoch injekčného užívania kvôli rôznym nebezpečným prímesiam, ktoré pouličný pervitín skoro vždy obsahuje. Injekčné užívanie pervitínu taktiež zvyšuje riziko trombózy, zápalu žíl alebo prenosu infekčných ochorení, akými sú napr. žltačka alebo vírus HIV. Pravidelné užívanie pervitínu veľmi rýchlo vedie ku vzniku silnej psychickej závislosti a zvyšovaniu tolerancie, čo sa následne odráža v postupnom zvyšovaní dávok a tým pádom aj v náraste súvisiacich rizík.

Informačné zdroje:

  • http://sk.wikipedia.org/wiki/Metamfetam%C3%ADn
  • http://rastamama.sk/o-drogach/pervitin/